ประกันสุขภาพเหมาจ่าย iHealthy

 

ประกันสุขภาพ iHealthy (ไอเฮลท์ตี้)

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เบิกได้ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คุ้มครองทั่วโลก

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย สูงสุด 100 ล้านบาท

- ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก (OPD) ครอบคลุม ทุกแผนที่คุณเลือก

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และ คลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซ้อน ก่อนและหลังคลอดบุตร สำหรับมารดา

- ครอบคลุมทุกความต้องการด้าน สุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาสายตา และทันตกรรม และการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก

- คุ้มครองทุกที่ ทั่วโลก* ตามแผนความคุ้มครองที่คุณเลือก เพื่อเข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำทั่วทุกมุมโลก

- ลดหย่อนภาษีได้**

 

สิทธิประโยชน์