ประกันโรคร้ายแรง iShield

 

i Shield ( ไอชิลด์ )

ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง

 เจอ จ่าย จบ ไม่เคลม มีคืน ลดหย่อนภาษีได้

 

รายละเอียด

 • คุ้มครองโรคร้ายแรงถึง 70 โรคร้าย
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดระยะเวลาที่ชำระเบี้ย
 • ทุนประกันสูงสุด 5,000,000 บาท
 • อายุผู้เอาประกันภัย 0 - 56 ปี (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก)
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

สิทธิประโยชน์

ส่งเบี้ยเริ่มต้น 5 ปี แต่คุ้มครองจนถึงอายุ85

 • เล่มเดียวคุ้มครองทั้งชีวิตและโรคร้ายแรง
 • อัตราค่าเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
 • เมื่อชำระค่าเบี้ยจบแล้ว สัญญาจะยังคุ้มครองไปต่อจนถึงอายุ 85 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1แสนบาท
 • คุ้มครองโรคร้ายถึง 70 โรค
 • ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จนถึงระยะรุนแรง
 • เป็นการเก็บออมไปในตัวไม่ใช่เบี้ยทิ้ง
 • มีระยะเวลาชำระเบี้ยให้เลือกตามต้องการ 5ปี 10ปี 15 ปี และ 20ปี
 • คุ้มครองยาวจนถึงอายุ 85 ปี
 • มีเงินให้ตอนครบสัญญา
 • ไม่ต้องมีระยะเวลารอคอยระหว่างโรค
 • เคลมได้หลายครั้งจนกว่าจะครบ 100% ของทุนประกัน
 • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
 • กรณีตรวจพบเจอโรคร้ายใน 70โรค จะได้รับเงินเป็นเงินก้อนจากจำนวนที่ทุนประกันที่ทำไว้
 • ผลประโยชน์ไม่เสียภาษีและภาษีการรับมรดก
 

 

 

สอบถามค่าเบี้ยประกัน