ประกันคุ้มครองรายได้ Life Protect18


LifeProtect18 (ไลฟ์โพรเทค18)

 แบบประกันคุ้มครองตลอดชีพ สร้างหลักประกันให้คุณและคนที่คุณรัก


รายละเอียด

อายุรับประกัน : 1 เดือน - 65 ปี

ระยะเลาคุ้มครอง :  ถึงอายุ 88 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน : 18 ปี

 

สิทธิประโยชน์

  • สร้างหลักประกันตั้งแต่วันแรกที่ชำระเบี้ย
  • เบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ให้ความคุ้มทุนประกันสูง
  • ไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือ อยู่จนครบกำหนดสัญญา รับจำนวนเงินเอาประกัน หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของค่าเบี้ยประกันหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน
  • สามารถแนบซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ในกรมธรรม์หลักฉบับนี้

 

 

สอบถามค่าเบี้ยประกัน