เกี่ยวกับเรา

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

เกิดจากการผนึกกำลังของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของไทย และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพและบริหารสินทรัพย์ระดับโลกส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต และประกันสุขภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ในใจของคนไทย

กลุ่มแอกซ่า

กลุ่มแอกซ่า ดำเนินธุรกิจใน 62 ประเทศ โดยมีพนักงานและฝ่ายขายกว่า 160,000 คน มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 105 ล้านรายทั่วโลก ผ่านความเชี่ยวชาญและนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ และบริการหลากหลายประเภท ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงอายุ กลุ่มแอกซ่าดำเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ๆ ได้แก่ การประกันภัยทรัพย์สิน การประกันชีวิตและการออม และการจัดการสินทรัพย์

กลุ่มแอกซ่า ให้บริการลูกค้าทั้งในยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิค และมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจในการเพิ่มความแข็งแกร่ง
ในตลาดที่มีการเติบโตสูง รายได้รวมมีเสถียรภาพอยู่ที่ 98,549 ล้านยูโร รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 8% เป็น 6.2 พันล้านยูโร

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วิสัยทัศน์ - กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

พันธกิจ - ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน, ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง, ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน, 
สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

มุ่งสู่... ความเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ที่คุณวางใจ

ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานที่มั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษเรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่แสนสะดวก และมั่นคงที่ประชาชนในทุกภูมิภาคไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศ 

ของเราด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศ เราก็พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร 
ลูกค้าสถาบันลูกค้าภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจและลูกค้าธุรกิจทุกขนาดไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานที่เราภาคภูมิใจเท่านั้น เรายังพร้อมที่จะคืนกำไรสู่สังคม 
และสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใดของสังคม คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน